GIÁO DỤC

Hoa Đào – “Quốc hoa Tết Việt” mang ý nghĩa hình tượng đẹp

“Mỗi năm hoa đào nở Lại thấy ông đồ già Bày mực tàu giấy đỏ Bên phố đông người qua” – Trích Ông Đồ