GIÁO DỤC

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ NÔNG NGHIỆP VÀ MÁY MÓC NÔNG NGHIỆP AGROmashEXPO LẦN THỨ 40 TẠI BUDAPEST TỪ NGÀY 26 ĐẾN 29 THÁNG 1 NĂM 2022

  AGROMash EXPO là sự kiện chuyên nghiệp lớn nhất và quan trọng nhất của doanh nghiệp hoạt động về nông nghiệp tại Hungary được tổ chức hàng năm từ năm 1973, giới thiệu những cải tiến và xu hướng mới...