GIÁO DỤC

AMACCAO và Phục Hưng Holdings chính thức hợp tác toàn diện

Chiều nay, ngày 23/10/2020, tại Hà Nội, Tập đoàn AMACCAO và Tập đoàn Phục Hưng Holdings đã ký kết Hợp đồng Hợp tác toàn diện, sự kiện đánh dấu sự hợp tác, phát triển sâu rộng giữa 2 Tập đoàn.