GIÁO DỤC

Sống thế nào là thuận tự nhiên?

Phong thủy lớn nhất của đời người chính là "thiện", cái "thiện" lớn nhất chính là thuận theo tự nhiên, phú quý giao cho ông trời, giữ sức khỏe cho bản thân