GIÁO DỤC

Artist Thành Gốm Việt

Ông Nguyễn Trung Thành (Artist Thành Gốm Việt) sinh ngày 2/9/1979 tại Lập Thạch Vĩnh Phúc. Ngay từ nhỏ ông đã có khiếu kinh doanh, luôn là tấm gương cho mọi học sinh cùng lứa tuổi vì khả năng vượt khó thay đổi số phận.