GIÁO DỤC

Hoài Đức - Hà Nội: Phát huy lợi thế, từng bước tầng tầm nông thôn mới

Cuối năm 2016, huyện Hoài Đức có 19/19 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2017, Hoài Đức đã trở thành huyện nông thôn mới. Song hành với xây dựng nông thôn mới nâng cao, huyện chú trọng phát triển đô thị hóa, phấn đấu trở thành một quận của Thủ đô. Hoài Đức đã xây dựng kế hoạch, dồn lực đầu tư cho các xã thực hiện các tiêu chí và nhận được sự đồng thuận cao từ người dân.