GIÁO DỤC

Hy vọng mai vàng Huế sẽ nổi tiếng như hoa anh đào của Nhật Bản

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế hy vọng 5 năm đến 10 năm nữa mai vàng Huế sẽ nổi tiếng như hoa anh đào của Nhật Bản.