GIÁO DỤC

42 năm nhìn lại cuộc chiến Biên giới phía Bắc qua những hình ảnh lần đầu được công bố!

Cuốn sách Nhìn lại cuộc chiến biên giới phía Bắc 1979 của Nghệ sĩ nhiếp ảnh, Nhà báo Trần Mạnh Thường vừa được xuất bản góp phần đưa lại một góc nhìn tôn trọng sự thật lịch sử, sòng phẳng với lịch sử nhưng không kích động hận thù mà khích lệ tinh thần dân tộc chân chính giúp bạn bè yêu chuộng hòa bình khắp năm Châu và các thế hệ mai sau hiểu đúng bản chất một cuộc chiến vệ quốc vĩ đại của Việt Nam cách nay 42 năm.