GIÁO DỤC

Phúc Thọ: Xây dựng Nông thôn mới gắn với định hướng phát triển thành "vành đai xanh" của Thủ đô

Theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phúc Thọ là vành đai xanh, hành lang xanh của thành phố và cụ thể hóa các mục tiêu của Đại hội đại biểu lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ huyện, Phúc Thọ quyết tâm xây dựng huyện thành vành đai xanh, vùng quê trù phú và đáng sống.